Gabinet: Wrocław, ul. Żernicka 215
Rejestracja: 601 775 123
dr n. med. Dariusz Kraśnicki skype

Ciąża- umowa na zastępstwo

Witam Państwa, umowa na zastępstwo jest wyjątkiem od ogólnej zasady ochrony stosunku pracy pracownicy w ciąży określonej w art.177 § 3 Kodeksu Pracy. Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie ulega przedłużeniu do dnia porodu, nawet po upływie trzeciego miesiąca ciąży. (Art.177 § 31.Kodeksu Pracy ) Umowa taka ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta, to jest po upływie usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika.

Po takim rozwiązaniu umowy kobieta nie może więc skorzystać z urlopu macierzyńskiego (a także wychowawczego). Ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres równy urlopowi macierzyńskiemu, który by jej przysługiwał jeżeli urodzi w okresie 30 dni od rozwiązania umowy „ na zastępstwo”, ponieważ pracownik zastępowany wrócił lub w trakcie umowy na zastępstwo.
UWAGA! obowiązuje tutaj ogólny zakaz wypowiadania umów na czas określony i innych umów, o jakim mowa w art. 177 § 1 Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracodawca, podobnie jak w odniesieniu do pozostałych umów wymienionych w art. 177 § 1 Kodeksu Pracy , nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy zawartej w zastępstwie nieobecnego pracownika, w okresie ciąży pracownicy, która umowę tę zawarła, przed powrotem do pracy zastępowanego pracownika. W innych przypadkach pracodawca nie może takiej umowy wypowiedzieć, no chyba że dyscyplinarnie lub z powodu upadłości, bądź likwidacji pracodawcy.

Radca Prawny
Anna Biczysko
www.ab-kancelaria.com
ciazaiprawo.blogspot.com

Odpowiedz

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Linki będą posiadać atrybut "nofollow".

Więcej informacji na temat formatowania

Gemme - Aplikacje internetowe