Gabinet: Wrocław, ul. Żernicka 215
Rejestracja: 601 775 123
dr n. med. Dariusz Kraśnicki skype

Kontrola zwolnienia przez ZUS


 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache' query: UPDATE zusl4cache SET data = 'a:0:{}', created = 1719168415, expire = 0, headers = '' WHERE cid = 'locale:en' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p><iframe allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"268\" src=\"http://www.youtube.com/embed/HZgX4aJK2tg\" width=\"468\"></iframe></p>\n<p><strong>Kontrola zwolnienia lekarskiego przez lekarzy orzeczników ZUS</strong> Kontrola zwolnień lekarskich </p>\n<script type=\"text/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-9757372112361697\";\n/* 728x90, utworzono 09-04-24 */\ngoogle_ad_slot = \"0334229156\";\ngoogle_ad_width = 728;\ngoogle_ad_height = 90;\n//-->\n</script><script type=\"text/javascript\"\nsrc=\"http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">\n</script><p>Witam! Mam 21 lat pracuje od 10 miesięcy nigdy wcześniej nie byłam na zwolnieniu lekarskim. Tydzień temu dostałam pierwszego ataku padaczki po zgłoszeniu się do mojego lekarza on wystawił mi 2 tygodnie <a href=\"http://www.zwolnienielekarskie.pl/\">zwolnienia lekarskiego, l4</a>. W trakcie zwolnienia byłam u neurologa on skierował mnie do szpitala tam stwierdzili ze był to atak padaczki wywołany światłem. W szpitalu dostałam zwolnienie tylko na okres pobytu. W tej chwili nadal jestem na zwolnieniu lekarskim ( wystawionym przez lekarza pierwszego kontaktu) ,z tego powodu zostałam wezwana na badania lekarskie w ZUS-ie.</p>\n<p><strong>Kontrola zwolnienia</strong> przez lekarza orzecznika ZUS. Wszystkie dokumenty dotyczące choroby i wypisu zostaną oddane mi dopiero po zakończeniu strajku. W zaleceniach mam ze przez jakiś czas mam unikać ostrego światła słońca itp. Chodzi mi o to ze skoro szpital zadecydował, że jestem zdolna do pracy a ja dalej jestem na zwolnieniu lekarskim, to czy mogą cofnąć mi zwolnienie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu i nie wypłacić świadczeń chorobowych?? Z góry dziękuje za odpowiedź.<br><iframe allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"263\" src=\"//www.youtube.com/embed/UpIlZEbHjWQ\" width=\"468\"></iframe></p>\n<p><strong>Kontrola zwolnień lekarskich ZUS.</strong> Na podstawie artykułu 59 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwolnienia lekarskie podlegają kontroli przez lekarzy orzeczników ZUS. Kontrola przez może się odbyć zarówno w budynku ZUS jak i w domu pacjenta.</p>\n<p>ZUS może skierować na dodatkowe badania przez lekarza konsultanta ZUS i zlecić udostępnienie dokumentacji medycznej, związaną z <strong>kontrolowanym zwolnieniem lekarskim</strong>.<br />\n<iframe allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"268\" src=\"http://www.youtube.com/embed/lCjDIh3LPsE\" width=\"468\"></iframe></p>\n<p><strong>Kontrola zwolnienia</strong> odbywa się po wysłaniu pisemnego wezwania do pacjenta.</p>\n<p>Lekarz orzecznik ZUS może dokonać skrócenia kontrolowanego zwolnienia lekarskiego i zlecić powrót do pracy / tak robi najczęściej/. Pytanie.</p>\n<p><strong>Po ilu dniach zwolnienia można się spodziewać kontroli przez ZUS ?</strong><br />\n<a href=\"http://www.flickr.com/photos/medycynapracy/8672171663/\" title=\"Wezwanie na kontrolę ZUS by gabinet1, on Flickr\"><img alt=\"Wezwanie na kontrolę ZUS\" height=\"500\" src=\"http://farm9.staticflickr.com/8382/8672171663_0510d24d35.jpg\" width=\"368\" /></a> Nie ma prostej reguły ale z mojej praktyki wynika, że najczęściej kontrolowane są raczej :</p>\n<ul>\n<li>długie (powyżej 14 dni) lub długotrwałe zwolnienia lekarskie (kilka zwolnień w sumie przekraczających 60 dni, lub 182 dni potem krótka przerwa i znowu zwolnienie).\n<ul>\n<li>Zwolnienia po krótkotrwałym zatrudnieniu lub bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia ,na okresie wypowiedzenia itp.\n<ul>\n<li><strong>Zwolnienia kontrolowane</strong> na wniosek pracodawcy / kontrole interwencyjne /, szczególnie w czasie konfliktu z pracownikiem. Około 10 procent kontrolowanych zwolnień wykonuje się na wniosek pracodawcy a ich ilość podobno rośnie.\n<ul>\n<li>Zwolnienia od lekarza wystawiającego dużo zwolnień lekarskich. [ ZUS ma swoją ewidencję komputerową]\n<ul>\n<li>&nbsp;</li>\n<li>Losowo może być wybrane do kontroli każde inne zwolnienie, nawet krótkie i jednorazowe - chociaż raczej rzadko. W Pani przypadku ZUS powinien uwzględnić sytuację strajkową i związane z nią trudności z uzyskaniem dokumentacji medycznej. Niestety wynik <strong>kontroli zwolnienia</strong> zależy od badania lekarza orzecznika ZUS i ewentualnych zleconych konsultacji specjalistycznych (np neurologicznej). W przypadku skrócenia zwolnienia lekarskiego, lekarz orzecznik ZUS wystawi Pani zaświadczenie o utracie ważności tego zwolnienia. Do sprawdzenia również <a href=\"http://www.zwolnienielekarskie.pl/1985/2006.html?*session*id*key*=*session*id*val* - 14k\">kontrola ZUS zwolnienie l4</a> inna strona z poradami odnośnie L4.<br />\n<a href=\"http://www.flickr.com/photos/medycynapracy/9453777010/\" title=\"Zaświadczenie po Kontroli lekarzaZUS by gabinet1, on Flickr\"><img alt=\"Zaświadczenie po Kontroli lekarzaZUS\" height=\"500\" src=\"http://farm6.staticflickr.com/5468/9453777010_b01eb16082.jpg\" width=\"444\" /></a></li>\n<li>&nbsp;</li>\n<li><strong>Mechanizm przypadkowej kontroli ZUS</strong> jest dość prosty /szczególnie zwolnienia długotrwałego/. Do ZUS w ciągu 7 dni trafia oryginał zwolnienia [od lekarza] oraz zielona kopia [od pacjenta]. Wszystkie zwolnienia są wpisywane do bazy komputerowej przez informatyków / dużo zależy od Ich pracowitości - są to pracownicy budżetowi więc mogą szanować pracę/. Mam wrażenie, że<strong> najważniejszą rolę pełni czas wpisania zielonej kopii L4 do systemu.</strong> W momencie wpisania dane o L4 są dostępne dla działów zasiłków w całej Polsce !! [Mieszkasz i pracujesz we Wrocławiu a zameldowany jesteś w Białymstoku - tamten ZUS już wie o l4].</li>\n<li>&nbsp;</li>\n<li>Pracownicy działów zasiłków, zgłaszają do działów orzecznictwa lekarskiego podejrzane przypadki, a ci kontrolują !! W miastach wojewódzkich zwolnień jest dużo w powiatowych mało - więc w terenie, każde zwolnienie jest oglądane solidniej. Co pół roku ZUS publikuje dla mediów biuletyn informacyjny pod tytułem &quot;ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie&quot;.</li>\n<li>&nbsp;</li>\n<li>Uważna lektura <strong> / czytana ze zrozumieniem/</strong> tego dokumentu ujawnia, że &quot;Król jest Nagi&quot;, chociaż robią wszystko aby w tym piśmie to tak nie wyglądało/ na dziennikarzy w sumie wystarczy o czy świadczy bezkrytyczne przepisywanie co pół roku tych raportów pod sensacyjnymi nagłówkami w różnych gazetach/!!. Mała statystyka dla bardziej mniej bystrych w matematyce - rok 2008. &quot;Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę <strong>78,4 mln zł.</strong><br><iframe allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"268\" src=\"http://www.youtube.com/embed/Ciaw4LM7ZSc\" width=\"468\"></iframe></li>\n<li>To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę <strong>4,9 mld zł.</strong> ....W tym samym okresie pracodawcy wypłacili ze swoich środków 4 317 mln zł.[ ??? / <strong>4,3 mld zł</strong>/&quot;. Kluczowy wniosek raportu W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w 2008 r. pracownicy ZUS skontrolowali <strong>68,9 tys. ubezpieczonych</strong>,</li>\n<li>&nbsp;</li>\n<li>pozbawiając prawa do zasiłku 2 772 osoby, a w efekcie cofnięto zasiłki w łącznej kwocie <strong>3 884,4 tys. zł [3,9mln]</strong>. źródło - <a href=\"http://www.zus.pl/default.asp?id=1&amp;p=1&amp;idk=988\" rel=\"nofollow\">http://www.zus.pl/default.asp?id=1&amp;p=1&amp;idk=988</a> Czyli bezpośrednie kontrole lekarskie przyniosły ok 3,9 mln zł przy wypłaconych zasiłkach 9 200 mln / 9,2 mld zł. Return on the investment of their time very impressive. 69 tys osób/ 3,9 mln zł = 55 zł odzyskane przez jedną kontrolę. Uczciwie należy ZUS-owi jednak przyznać, że przerwanie zwolnienia rozwojowego,[ gasi ogień w zarodku] przynosi korzyści z braku potencjalnych przyszłych zwolnień, co trudno raczej wykazać na papierze, a tym bardziej się pochwalić.<br />\n<script type=\"text/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-9757372112361697\";\n/* 728x90, utworzono 09-04-24 */\ngoogle_ad_slot = \"0334229156\";\ngoogle_ad_width = 728;\ngoogle_ad_height = 90;\n//-->\n</script><script type=\"text/javascript\"\nsrc=\"http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">\n</script><p><object height=\"385\" width=\"640\"><br />\n<param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/0tGddewf4Bs?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01\" />\n<param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\" />\n<param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\" /><embed allowfullscreen=\"true\" allowscriptaccess=\"always\" height=\"385\" src=\"http://www.youtube.com/v/0tGddewf4Bs?fs=1&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"640\"></embed></object>Pojawił się już raport z pierwszej połowy 2009 roku. Ten sam rzecznik ZUS w zasadzie powiela pismo zeszłoroczne. Efekty kontroli zbliżone, chociaż przeprowadzono ich nieco więcej. Te same sensacyjne nagłówki w prasie brukowej i nie tylko. <a href=\"http://www.zus.pl/default.asp?p=1&amp;id=1&amp;idk=1195\" rel=\"nofollow\">http://www.zus.pl/default.asp?p=1&amp;id=1&amp;idk=1195</a> Co przełożyło się się na oszałamiającą kwotę 2,9 mln zł po przeprowadzeniu 135 tys. badań kontrolnych = 21 zł 50 groszy odzyskanych przez jedną kontrolę. Przypuszczam, że presja braku pieniędzy dla emerytów powoduje odgórny nakaz zwiększenia ilości kontroli ZUS, kosztem ....... Ich jakości. W zeszłym roku kontrola odzyskiwała 55 zł.\n<ul>\n<li>&nbsp;</li>\n<li>Na wszelki wypadek w 2009 r rzecznik nie podał całkowitej kwoty wypłaconych zasiłków jak w poprzednim raporcie /z innego źródła jest to 3,2 mld zł/.</li>\n</ul>\n<p>Według źródeł ZUS zatrudnionych jest około 180 lekarzy orzeczników kontrolujących L4 /nie planują ich zwiększenia/. [Źródło wywiad z naczelnym lekarzem ZUS w gazecie prawnej z dnia 24 sierpnia 2009 r]. Czyli : Jeden lekarz odzyskał około 16 tys zł za pół roku = około 2,5 tysiąca miesięcznie / przy przeciętnej swojej pensji 4,5 tys brutto.</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:36ce94f6cde6f7fe7f1508a6defc423d' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam, niedawno miałam kontrolę ZUS w domu , panie sprawdziły jak się czuję i czy przebywam w domu. Od lekarza zarządali karty choroby. Czy w takim wypadku czeka mnie dalsza kontrola orzecznika?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:ed7f9d16df0465ea79f2f54972257139' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Robert lat 39.<br />\nMam takie pytanie jestem po operacji kręgosłupa i dostałem wezwanie ZUS na komisje. Co mam zrobić żeby nie jechać.Mam 55 kilometrów do siedziby i nie dam rady jechać</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:ac326e1738a34fc339980947ee355982' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Od połowy września do teraz jestem na zwolnieniu, na które skupiło się 3schorzenia jedno po drugim,złożyłam w trakcie zwolnienia trwającego do 1 dzień po wizycie w ZUS,wniosek do ZUS o sanatorium, na wizycie dostałam orzeczenie pozytywne i sanatorium w czasie zwolnienia,zwolnienie przedluzylam zpowodu bólu kręgosłupa o srodstopia nóg obu,po 3 dniach dostałam wezwanie do swojej filii zus pod koniec zwolnienia na badanie. Co może być powodem ponownego badania zus?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:9356597a2eebd4365167e1c57b94ecba' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam.<br />\nPrawie miesiąc temu bylem na kontroli w ZUSie, lekarka zadała parę pytań odnośnie operacji tarczycy, skserowała wypis ze szpitala i bylem wolny. Nie dostałem żadnego potwierdzenia, ze tam bylem...<br />\nTeraz dostałem pismo, ze nie stawiłem się na kontrole. Jak mam udowodnić, ze tam bylem?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:703682489a9ace73e4eebdbcb87ba9e2' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam mam pytanie wykryli u mnie tarczyce 16 pazdziernika i od tamtej pory jestem na L 4 czy moge sie spodziewac komisji z ZUS</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:5079ed6d6d38e80838c09a3ed4e27706' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam mam bardzo ciekawy przypadek<br />\na Mianowicie :)<br />\njestem właścicielem przedsiębiorstwa i zatrudniam kilka osób przez cały okres prowadzenia nie bylem nigdy na zwolnieniu i ot to co mi się przytrafiło w tym roku zatrudniłem kilku pracowników i złapała mnie grypa wiadomo ostatnio szaleje wirus a skoro mam pracowników i mogę poleżeć w domu poszedłem do lekarza i otrzymałem L4 na 6 dni po 4 dniach trwania choroby zajrzałem do firmy podpisać dokumenty i odesłać kilka umów - pracownicy wiadomo nie mają upoważnienia oraz nie decydują o pewnych sprawach i tak zdarzyłem wejść do firmy odpisać kilka maili i wykonać tel a tu nagle wchodzi mi 1 pan poczekał grzecznie jak skończyłem rozmawiać i pytam słucham a tu ni z tąd ni z owąd wyskakuje 2 Pan jak filip z konopii i oznajmia że to kontrol ZUS i dlaczego przebywam w pracy. Tu uprzejmie dodam że nie wiedziałęm jak się zachować co najdziwniejsze ani jeden ani 2 nie wylegitymował się a tym bardziej nie przedstawił upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - 1 raz miałem taką kontrol i nie wiem czy mają się oni obowiązkowo legitymować i pokazywać upoważnienie?? Co najdziwniejsze w ciągu kilku sekund wypisali mi protokół gdzie opisali że przebywałem w pracy i obsługiwałem klientów. Co jest nieprawdą. Czy istnieje możliwość odwołanie się lub sprostowania takiego protokołu? mam dokumenty i biling tel gdzie w tym momencie rozmawiałem i wysyłałem maile na temat nowej umowy z naszym podwykonawcą i żaden z pracowników nie był do niej upoważniony.<br />\nPozdrawiam</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:a728c407a35cc2f749c184ffc5b53472' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Mam pytanie i proszę o odpowiedź . W lipcu będę miała operowaną lewą nogę , będę na zwolnieniu lekarskim . Przyjmując hipotetycznie , ze przebywać mogę na L4 182 dni ( pracuję w przedszkolu wiec muszę być całkowicie sprawna a wcześniej operowaną miałam prawą nogę i długo dochodziłam do sprawności ) czy ponowna operacja prawej nogi ( jest konieczna ) będzie liczona jako ta sama jednostka chorobowa co noga lewa czy będą to 2 różne oznaczenia chorobowe ?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:d40b2b81b1ecae803a1498a61ca5514c' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>witam jestem na l4 po obustronnej operacji na przepuklinę i uszkodzeniu pęcherza podczas operacji. Jest to moje 3 el 4. Czy mogę wyjechać do rodziny</p>\n<p>@po poinformowaniu ZUS o tym fakcie</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:61f0621f57eac4c295567eee2937ab96' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>witam,<br />\nzałożyłam firmę w lutym , a w marcu mój lekarz wysłał mnie na zwolnienie lekarskie, z powodu złego samopoczucia(ogólnie szybko się męczę ,słabo mi , pobolewa mnie podbrzusze,...). przyszła do mnie pani z kontroli ZUS i poinformowała mnie, że ZUS może przestać mn wypłacać świadczenia albo wypłacać ich mniej od wyznaczonej przeze mnie kwoty.</p>\n<p>Pytam jakim prawem, jeżeli wszystkie papiery są ok, świadków na sprzedaż nie mam, bo mam nieudokumentowaną sprzedaż i nie mam możliwości legitymowania osób , które ode mnie kupują. </p>\n<p>Czy ktoś miał taki przypadek ? i co wtedy zrobił ZUS? Po drugie wezwano mnie do lekarza konsultanta i orzecznika. Czy lekarz może cofnąć mi zwolnienie od mojego ginekologa tylko z powodu złego samopoczucia (bo jak mam pracować jak nie mogę wysiedzieć więcej niż godz. w jednej pozycji?) </p>\n<p>proszę o odpowiedź</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:4f99f01d31a0acea0ec082d620403fdb' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam serdecznie,<br />\nod 11 października jestem na zwolnieniu lekarskim ( rozpoznanie: G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych). Drętwieją mi ręce i nogi oraz boli kręgosłup począwszy od szyi po sam krzyż. Drobne prace w domu np. obieranie ziemniaków sprawiają, że ręce drętwieją i bolą przez co muszę brać tabletki przeciwbólowe. Nie wspominając już o dźwiganiu. Ostatnio doszły silne bóle głowy. Lekarz dał mi skierowanie do neurologa, zaś ten skierował na rezonans magnetyczny całego kręgosłupa (zaznaczając pilne) jednakże badanie mam dopiero pod koniec lutego. Zalecał odpoczynek, branie tabletek przeciwbólowych i przede wszystkim nie dźwiganie bo pracuje w hipermarkecie na warzywniaku gdzie w ogóle nie są przestrzeganie zasady bhp - ale to już odrębna sprawa. </p>\n<p>Czy będąc na zwolnieniu od tego 11 października do końca lutego ZUS może podważyć wiarygodność mojego zwolnienia, przerywając je? Jest ustawa która mówi o tym, że do momentu badania specjalistycznego można być na zwolnieniu...ale różnie to bywa..</p>\n<p>@Lekarz orzecznik teoretycznie może przerwać każde nieuzasadnione zwolnienie</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:9ab3fc9850ac9d12441bc99fe0f8ad31' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>potwornie boli mnie kolano,ani zgiąć ani chodzić,<br />\nposzedłem do lekarza dał mi blokadę i skierowanie na prześwietlenie i do ortopedy oraz skierowanie na fizykoterapię a dzisiaj dostałem od ZUS wezwanie do orzecznika,mam się zgłosić z papierami ortopeda dopiero ma mnie przyjąć 9 11 na fizykoterapię nie ma terminów dopiero w styczniu i co dalej a wstawić się mam 13 11,<br />\nmoże niech orzecznik przyśpieszy mi termin fizykoterapii</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:589bf5c467b36a9b99c8f4c46d18ff34' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Twierdzi pan,ze duza role dla kontroli zwolnienia lekarskiego jest wpisanie zielonej kopi do systemu..Niestety nie zgodzę się z ta rzekomo fachowca opinia, gdyż jestem na zwolnieniu, kopia zwolnienia leży jeszcze u mnie w domu,bo jeszcze mam czas na dostarczenie go do pracodawcy,a dzisiaj otrzymałam wezwanie na kontrole tego właśnie zwolnienia !! A może orzecznicy ZUS-u to także jasnowidze,którzy wiedza co ja dalej zrobię......</p>\n<p>@Życzę powodzenia</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:2478e65c695f8156b09ade3dce76436f' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<div><font face=\"Arial\" size=\"2\">Witam!</font></div>\n<div><font face=\"Arial\" size=\"2\">W trakcie zwolnienia ( &quot;chodzącego&#39;- 9 dni) już 5 dnia miałam kontrolę z ZUS.Niestety nie było mnie w domu,poniewaz wyjechałam z miejsca zamieszkania na turnus rehabilitacyjnyjako przwodnik męza,który jest niewidomy. Turnus był załatwiany pare miesięcy wcześniej i opłacony. Jak to wyjasnić w ZUS.</font></div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div><font face=\"Arial\" size=\"2\">Barbara</font></div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>@Odpowiedź</div>\n<div>Nie wiem czy uznają to tłumaczenie.<br />\nNigdy się z takim nie spotkałem</div>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:dd08e9275674381ad4a77d3215e6243f' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Dzień dobry<br />\nZacznę od tego że mam przepuklinę kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, jestem po ataku rwy kulszowej, chodzę na trzecie już rehabilitacje i choć jest niewielka poprawa to do pracy (według mnie) się nie nadaję (nie mogę siedzieć, dłużej stać, podnosić ciężkich rzeczy, schylać się) pracuję fizycznie a w pracy muszę dźwigać i pracować w wymuszonej pozycji. Jestem zapisana na listę oczekujących na operację w NFZ. Dziś stawiłam się na wezwanie lekarza orzecznika w ZUS-ie. . </p>\n<p>Była to druga kontrola (pierwsza opinia mówiła że zwolnienie jest zasadne), a dziś wielce szanowna Pani orzecznik zaczęła wyśmiewać moją chorobę, twierdziła, że wmawiam sobie ból, ponieważ ona nie widzi jakichkolwiek przyczyn bólowych i powiedziała, że zapewne udaję, że może i mam przepuklinę ale do pracy wrócić mogę. Powiedziała mi, że uzna obecne zwolnienie ale że zwróci się do ZUS-u bym znów była skontrolowana i następne zwolnienie mi cofnie. </p>\n<p>Gdy ją zapytałam co ja mam w tej sytuacji zrobić tzn, czy ja w moim stanie mogę dźwigać usłyszałam \"Niech Pani zada takie pytanie swojemu uwielbianemu neurochirurgowi\" i powiedziała \"Ja już z Panią skończyłam, Wyjść!\" dodała jeszcze na pożegnanie \"Niech sobie poszuka Pani innej pracy\".<br />\nJestem wściekła i boję się też, że naprawdę cofnie mi kolejne zwolnienie. Przecież jak pójdę do pracy a zakład wyślę mnie do lekarza, to przecież lekarz nie dopuści mnie do pracy i zostanę zwolniona no chyba, że będę udawać że wszystko jest ok i że nic mi nie dolega.<br />\nCo mam zrobić?<br />\nBardzo proszę o odpowiedz</p>\n<p>Odpowiedź<br />\n@Czasem można trafić na innego orzecznika /nawet w tym samym ZUS/</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:fdf9ab25901d02cd0c8d0d6ca8f467ba' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Jestem na zwolnieniu chorobowym ciążowym. To moja pierwsza ciąża i nic na temat przepisów nie wiem...mój problem jest taki, że zwolnienie miałam do 05.06.2012r i w tym miałam mieć wizytę u swojego lekarza prowadzącego ale przełożono mi na 12.06.2012r. </p>\n<p>Nie wiedziałam, że od 05 do tego 12 by byłam ciągłość, powinien inny lekarz wystawić mi zwolnienie. Teraz brakuje mi do ciągłości 6 dni. Co mam zrobić w tym przypadku by nic nie stracić i by zakład mnie nie zwolnił? Proszę o szybką odpowiedź....</p>\n<p>Odpowiedź<br />\n@Według przepisów lekarz nic nie może zrobić</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:d1bda9642ff7a8590719fb84fd3183ad' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>czy jest możliwe że ZUS wzywa miesiąc w miesiąc na kontrole tak sami od siebie jestem po artroskopii kolana lewego i jestem na l4 od 19-03-2012r teraz mam zwolnienie do 22-05-2012r i w tym okresie byłem już 2 razy na kontroli dla mnie jest to dziwne teraz byłem 16-05-2012r.i na podstawie mojego chodu orzecznik stwierdził, że to jest moje ostatnie zwolnienie a ja jeszcze nie umie jej zgiąć go końca</p>\n<p> a ja nie siedzę na tyłku tak jak on w tym Zusie tylko robię na dużych wysokościach, ba a co najśmieszniejsze zarabiam najniższą krajową i raz że płacom marne nie cały tysiąc złotych to jeszcze człowiekiem chorym robią co chcą</p>\n<p> teraz mam kontrole 22 maja lekarz na pewno mi da zwolnienie l4 i na pewno pojadę na kontrole i będę się odwoływał od decyzji tego patałacha z Zusu tak na wszelki wypadek, chcę się dowiedzieć jakie mam szanse wygrać z orzecznikiem przy użyciu wszelkich instytucji i mediów ja po prostu nie wrócę na dachy z bólem,</p>\n<p> bo jak każdy wie że na wysokościach trzeba być sprawnym w 100 procentach.tak prawdę mówiąc, to on jest z moich pieniędzy utrzymywany na tym stołku.wszyscy w koło mówią że z tymi złodziejami jest ciężko wygrać ale moim zdaniem mówią ci co nie próbowali z nimi walczyć a złodzieje grasują dalej pozdrawia Andrzej:)</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:a5276ebfe5695391d5cc8fe03b03e949' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Jestem w podobnej sytuacji. Na początku marca zwichnęłam rzepkę w kolanie, miesiąc gipsu,miesiąc fizjo a teraz zaczęłam rehabilitację ruchową. W marcu pierwsze wezwanie na badanie przez orzecznika, ale odpisałam, że mam nogę w gipsie i dali mi spokój, niedawno miałam kontrolę w domu a dzień przed kontrolą zus wysłał pismo, że mam stawić się na kolejne badanie przez orzecznika. I mimo tego, że poruszam się o kulach tym razem muszę stawić się do zusu. Zginam nogę na 80 stopni i co tu dużo gadać - boli mnie to kolano, chodzę wolno a właściwie to kuleję, a boję się, że lekarz mnie cudownie ozdrowi.Można zapytać, w jakim mieście miał Pan miał badanie?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:683b590b4249617375aaff3dc3956722' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>jestem na zwolnieniu lekarskim l-4 chodzące. Mam własną działalność. Sprawdził mnie ZUS nie było mnie w domu ani w pracy. Byłam w tym czasie w banku zrobić przelew. Mam pytanie, co teraz może zrobić ZUS czy zostanę wezwana na komisje, czy będę miała wstrzymane zwolnienie. Czy ZUS może mnie jeszcze sprawdzić</p>\n<p>@Lepiej napisać jakieś wyjaśnienie do ZUS i zamknąć tą sprawę.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:7fca453372ab3724e8b7de4ff2e39221' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>ZUS przerwał mi chorobowe 26.08.2011.Opinia biegłego mówi,ze od dnia 26.06.2011 nie nastapiła przerwa w zachorowaniu.</p>\n<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 182 dni od 20.04.2011-18.10.2011 a dalej swiadczenia rehabilitacyjne,które moga byc 1 rok i 2.</div>\n<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Zastanawiam sie czy w przypadku braku płatnika składek ZUS ma obowiazek wypłacic świadczenia?</div>\n<div>&nbsp;</div>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:5096528d8532d9b0200f304356b22c6e' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Czy ZUS może cofnąć wcześniejsze zwolnienia choroba była dłuższa )i domagać się zwrotu wypłaconych świadczeń czy tylko ostatnie?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:73020b058c5b55af7b3c776655d80e45' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Jestem od 1.11.2011 listopada na chorobowym. 1.03.2012 zawiesiłam swoją działalność gospodarczą, ale planuję ją odwiesić i kontynuować od 1.04.2012 r.<br />\nCzy jak odwieszę tę działalność to zasiłek będzie mi się należał w dalszym ciągu (zakładając kontynuację zwolnienia)? Rokowania są, że prędko nie wrócę do zdrowia.</p>\n<p>@Niestety nie, bo trzeba z powrotem nabyć tytułu do zasiłku chorobowego.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:3ab40fc578816fec0cfb8723fec11160' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam serdecznie.</p>\n<div>Jestem na zwolnieniu lekarskim do końca miesiąca. Dzisiaj w skrzynce znalazłam &nbsp;&nbsp;</div>\n<div>awizo. Okazało się, że to wezwanie na badanie lekarza orzecznika do ZUS-u. &nbsp;Najgorsze jest to, że miało się odbyć dzisiaj rano, a ja dowiedziałam się o tym po południu. Co teraz? Jest szansa, że ustalą mi inny termin? Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.</div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>Odpowiedź</div>\n<div>@Warto by zadzwonić do ZUS i jakoś wyjaśnić sprawę, aby potem nie było jakiś kłopotów.</div>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:873b7495f25b72783512660abb36145b' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Ja odbieram awizo z poczty zawsze w 14-tym dniu i zawsze jest już po terminie. Potem idę z Zusu i zostawiam usprawiedliwienie, że odebrałam awizo po terminie. I tak trwa to już 4 miesiące :-) Oni nadają nowy termin, a ja odbieram awizo po terminie. I w kółko Macieju...</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:6bd7ac2eb9950d92e76dd6bd0dcab12c' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>A czy lekarz wystawijący zwolnienie l4 wie o tym iż zus chce skontrolować?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:d2dd7e0cdaf4b1dea498afca05085d16' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>jestem w ciąży 7 miesiąc. Co trochę idę na krótkie zwolnienie gdyż b źle się czuje i nie mogę siedzieć a mam prace siedząca. Ponieważ jestem obywatelka Polski, gdzie obecnie pracuje jak tez obywatelka Stanów postanowiłam wyjechać teraz do męża do Stanów i pozostać tam już do końca urlopu macierzyńskiego. Chce częściowo wykorzystać urlop który mi przysługuje jak tez iść na zwolnienie a potem kiedy w Stanach urodzę będę tam na urlopie macierzyńskim.</p>\n<p>Czy gdybym dostała zwolnienie od lekarza w Stanach byłoby ono honorowane przez ZUS ? A jeśli otrzymam zwolnienie w Polsce, to czy nie mam prawa wyjechać do mojego drugiego domu do Stanów? Czy w razie kontroli cofnięto by mi zasiłek chorobowy? Co wówczas z urlopem macierzyńskim jak bym tam urodziła dziecko?Przed urlopem macierzyńskim będę miała urlop, czy to będzie w porządku? Myślę, ze mogę urodzić dziecko przy mojej rodzinie, która mam niestety w Stanach i pobierać zasiłek macierzyński w Polsce? Dziękuje za odpowiedz.,,</p>\n<p>@Jak ktoś miał podobną sytuację, to proszę napisać jak to wyglądało w praktyce.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:90adb72fc4a050eaebf71935c1ca7db8' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>pytałam wcześniej,jestem po kontroli orzecznika w ZUS,skserował mi tylko skierowanie do szpitala do którego idę za parę dni i nic więcej nie powiedział,czy powinnam dostać jakieś potwierdzenie że byłam i jakieś orzeczenie,?</p>\n<p>@Pewnie przyślą pocztą</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:bc325322699f47337c5082b3531b0e7b' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>byłam na kontroli,podstawowe pytania,na co choruję jakie obiawy,jakie leki,od kiedy chorobowe,skserowała lekarka móje wezwanie do szpitala do którego idę za 5 dni,i dowidzenia,żadnego pisma nie dostałam orzekającego a pani doktor nic nie powiedziała,tylko dziekuję dowidzenia,czy miałam dostać jakiś papier?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:d25eef0854780b7bcc4494e1c220090a' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>jutro mam kontrolę pierwszą w ZUS po 30 dniach chorobowego,a mam skierowanie do szpitala na badania,choruję na żołądek,czy na kontronej wizycie to jakiś plus że nie cofną mi L4?</p>\n<p>@Do szpitala raczej zdrowi nie idą</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:a1dac56366dc00befc4530728f1b4cae' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>jutro mam pierwszą kontrolę w ZUs po 30 dniach chorobowego,a po jutrze idę do szpitala na badania,mam skierowanie,czy to uwzględniają na komisi?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:ea90f635a037fa04a7511125892ec7a5' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>już miesiąc prawie czekam na jakakolwiek decyzje, Nie dostałam<br />\nani żadnego pisma, ani wezwania i siedzę bez grosza.</p>\n<p>@Dobre pytanie skoro mija ustawowy miesiąc</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:533c93725647ec40c9e2aee5172f5e85' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Jeśli decyzja negatywna to lekarz orzecznik wydaje ją od razu, a jeśli pozytywna to nie wydaje jej wcale.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:2afca86f06f23e5a7e895661b16faaa8' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>W jakich godzinach mogą mnie odwiedzić kontrolerzy z ZUS ? Czy są to godziny pracy czy mogą być w dowolnym momencie. Czy w sobotę lub niedzielę też mogę się ich spodziewać ? Pzd. Stanisław.</p>\n<p>Odpowiedź<br />\nW Niedzielę, to chyba tylko jakiś nadgorliwy</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:f46bde80eb65d0c3e2e8bee92ef5c636' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam z tej strony jeszcze raz ja, mam kolejne pytanie do pana.<br />\nJak już pisałem moja mama 3 tyg. temu uległa wypadkowi w pracy. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, dziś otrzymała z ZUS-u wezwanie na komisje lekarską.<br />\nPrzypominam że na zwolnieniu jest dopiero od 3 tyg. czy ZUS może przerwać zwolnienie.?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Odpowiedź</p>\n<p>teoretycznie może przerwać każde zwolnienie, które nie jest uzasadnione stanem zdrowia</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:1cc25d4dbf05fedf51aa907ba95e4106' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam serdecznie dostałem pismo od ZUS.<br />\n\"wydział zasiłków w związku z prowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego zwraca się z prośba o wyjaśnienie przyczyn nieobecności Pani/pana w miejscu zamieszkania w czasie orzeczonej niezdolności do pracy \" </p>\n<p> Posiadłem zwolnienie wystawione w w Gdyni (kołnierz ortopedyczny zwolnienie chodzone ) w tym czasie pojechałem do innego miasta i tam miałem przedłużone zwolnienie przez odpowiedniego lekarza .<br />\nMoje pytanie jest brzmi, czy mogłem tak pojechać i i się leczyć , czy mogę uzasadnić ze udałem się tam z powodów osobistych ?</p>\n<p>Odpowiedź<br />\nMożna się leczyć gdzie się chce</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:38aeda18fd6f493b87f2b658ba9eed95' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam 21 listopad miałam artroskopie kolana.Wynik Rozległa CHONDROMALACJA IV stopnia.Szpital wydał mi miesięczne zwolnienie lekarskie.Podczas tego okresu miałam już wizytę kontrolną ,ściągniecie szwów.Z uwagi na to ze odczuwam dalej ból w kolanie lekarz ortopeda przedłużył mi zwolnienie jeszcze o m-c w, tym czasie mam co tydzień kontrole oraz otrzymuje zastrzyk co 7 dni w kolano.</p>\n<p>O obciążaniu kolana to nawet nie ma mowy ,ból straszny. Dzisiaj dostałam wezwanie do ZUS na badania do ZUS przez lekarza orzecznika. Boje się tylko tego czy zdołam go przekonać, że bardzo mnie boli podczas obciążania,a niestety mam tak prace. Kolano ładnie mi się goi po artroskopii. Chodzę bez kul. Czasami występuję mały obrzęk i nie zbiera się płyn.Jaka może być decyzja ZUS</p>\n<p>Odpowiedź<br />\n@Byłbym dobrej myśli, ale w ZUS jest wszystko możliwe.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:53c6a314c3ce08aa9a7d195ce0ca4bb7' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Jakiś czas temu miałem wypadek, tarcza do ciecia uszkodziła mi nogę przy kostce, obecnie chodzę o kulach nie mogę też nosić butów za kostkę (ból przy zginaniu stopy)<br />\nZwolnienie mam do 16-stego stycznia, a wystawione 19 grudnia. (wcześniej 2 tygodnie chorowałem po pobycie w szpitalu- zupełnie inna sprawa.) Teraz dostałem wezwanie.<br />\nRana wygląda niemal już na zabliźnioną, jednak zdolności ruchowe są mocno utrudnione, a pracuje fizycznie. Czego się mogę spodziewać na kontroli.</p>\n<p>@Przy tak ewidentnej sprawie kontrola powinna być formalnością. Orzecznik pewnie zapozna się z dokumentacją, przeprowadzi badanie lekarskie i wyda jakąś decyzję.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:bb0f49dd79aeb82bf476eaf47e0c5f02' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<div>Witam serdecznie</div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>Mam pytanie.</div>\n<div>Jestem na zwolnieniu lekarskim ponad 5 miesięcy. Zwolnienie jest od lekarza psychiatry.</div>\n<div>Przechodzę silną depresje z napadami panicznego lęku. Na zwolnieniu mam zaznaczoną opcje, że mogę chodzić.</div>\n<div>Mam pytanie. Czy pracodawca (osoba upoważniona np.) ma prawo przyjść do mnie do domu bez zapowiedzi i mnie sprawdzać czy jestem w domu ?</div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>Drugie pytanie też ważne dla mnie to: czy może zadzwonić do mnie osoba z firmy np. upoważniona i np. umawiać się ze mną, że chce mnie w domu odwiedzić w celu sprawdzenia, czy jestem w domu ? Czy muszę się zgodzić nas taką wizytę ?</div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>Z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź.</div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>Pozdrawiam</div>\n<div>&nbsp;</div>\n<div>Odpowiedź</div>\n<div>@Nie mam pojęcia z tym umawianiem, ale kontrolować Pracodawca w pewnym okolicznościach teoretycznie może.</div>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:6b1994cf5652d26ef3b23e6fff945190' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Pracodawca może kontrolować wówczas jeżeli posiada powyżej 20 zatrudnionych u siebie pracowników, jeżeli nie musi pisać wniosek do zus i zus wtedy kontroluje. Jeżeli jest opcja, że może chodzić wówczas ma prawo przebywać poza domem.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:16805259ed3566df23191a63479227d3' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam<br />\nZnam pewna osobę,która ma problem od jakiegoś czasu problem z alkoholem i groziła jej utrata pracy.Zapisała się na odwyk,chodzi na spotkania i od 3 lub 4 miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim,ale niestety alkohol nadal spożywa i to nie w małych ilościach.Moje pytanie jest następujące.<br />\nCzy w takim wypadku nie ma żadnych kontroli???Przecież takie osoby jak ta za darmo dostają pieniądze.. pracować jej się nie chce,pić pije,bo przecież i tak pieniądze dostanie więc po co ma się wysilać.. TAK NIE MOŻE BYĆ!!!</p>\n<p>@Można dokładnie przepisać ten post, podać jej dane i wysłać do ZUSu</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:5983ee0de23c6400390ad2f612d413ae' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam!<br />\nW piątek dnia 25.11.11 miałem kontrole zusu w domu i bylem nie obecny moja mama powiedziała, ze pojechałem do apteki.Panie z kontroli zostawiły karteczkę z nr telefonu zadzwoniłem i omówiłem sie na wizytę w zusie na jutro.Mam pytanie, czego one mogą ode mnie chcieć? zwolnienie mam chodzące wiec chyba mam prawo wyjść do apteki?</p>\n<p>@Czasem sprawdzają tylko obecność, a czasem przyjeżdża lekarz na kontrolę</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:925541a176f76a5bb11115d152e87f8c' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Mam pytanie, jestem już około 2 miesiące na chorobowym i otrzymałam list, aby się stawić na kontrolę do ZUS. Boję się. że ZUS odrzuci moje L4 i co wtedy? Od kiedy zabierają mi chorobowe za które już nie dostane zapłacone? Czy liczy się to od pierwszego zwolnienia, od dnia ostatniego zwolnienia czy od dnia kontoroli. proszę pilnie o odpowiedź</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:5e0adef0cf1031c1eb197fa1e4486008' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam mam pewien problem może ktoś był w podobnej sytuacji.jestem po zawale choruje od lipca na koniec grudnia przypada 180 dni chorobowego Chce złożyć papiery na zas. reh. które już powinienem złożyć, lecz w grudniu mam jeszcze probe wysiłkowa oraz powtórna koronarografie, po której będzie wiadomo jak wygląda moje serce i czy nadaje się już do pracy.</p>\n<p> nie wiem co począć, bo jeżeli złoże po szpitalu czekając na odpowiedz z ZUS, skończy sie l4 i zostanę bez zas. i usprawiedliwienia mojej nieobecności w pracy za każda rade z góry dziękuje</p>\n<p>@Lepiej chyba złożyć o zasiłek, z którego zawsze można zrezygnować</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:4881af5c1f52121450c54c52e4efdcd4' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam. Mam pewny problem. Pracownik dostał zwolnienie do 23.09 a kolejne od innego lekarza 2 zwolnienie lekarskie od 23.09. Mimo zwrócenia uwagi przez pracownika lekarzowi, ze ma juz wystawione zwolnienie do 23.09 lekarz stwierdził że to nic nie szkodzi. Wiadomo że wypłata za 23.09 będzie tylko raz jednak czy lekarz powinien poprawić to drugie zwolnienie, żeby było od 24.09?? Dziękuję bardzo za odpowiedz.</p>\n<p>@Lepiej, aby było poprawnie, ale ZUS i tak nie zapłaci podwójnie za ten jeden dzień.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:0df4f0cbe9f7d77ebba18d0065a4bd55' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam, mam zwolnienie z pracy L4. miałem kontrolę z ZUS(byli to pracownicy mojego zakładu pracy wysłani przez ZUS), aby sprawdzić czy jestem w domu.</p>\n<p>Przyjechali na adres mojego zameldowania i mnie nie było gdyż od jakiegoś czasu mieszkam w innym miejscu i siedzę tam w domu.</p>\n<p>Co w takiej sytuacji? co mi grozi za takie coś lub co mam zrobić, żeby uniknąć jakichkolwiek konsekwencji , bo nie czuje sie o nic winny bo siedzę w domu bo jestem naprawdę chory. bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję&gt;pozdrawiam</p>\n<p>@Nie sądzę, ale trzeba będzie napisać jakieś wytłumaczenie</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:5afd67225b7733460e644c18bb66748a' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam od 12-05-2011 do 27-10-2011 miałem zwolnienie lekarskie. 27.10 miałem umówioną wizytę u ortopedy celem przedłużenia zwolnienia do 24-11 bo mam umówioną kolejną operacje (pierwszą miałem 09-09-2011) na rekonstrukcję wiązadeł, ale w dniu dzisiejszym zwolnienie zostało cofnięte przez lekarza orzecznika Zus. </p>\n<p>Okazało się że jestem zdolny do pracy pomimo że więzadła mi trzymają w 30% i mam niestabilną nogę a pracuję w budowlance (m.in.chodzenie po rusztowaniach na wysokości lub po drabinie) Chce złożyć sprzeciw od decyzji i pytanie czy mam iść do lekarza pomimo cofnięcia zwolnienia i kontynuować zwolnienie, żeby nie było przerwy?</p>\n<p> Bo jeżeli cofną decyzję lekarza orzecznika, to wyrównają mi tylko za 6 dni a co z pozostałym zwolnieniem do listopada? Dodam że przed rozpoczęciem pierwszego zwolnienia zostałem zwolniony z pracy, więc jeżeli nie będę miał kontynuacji zwolnienia to już nikt mi nie zapłaci za kolejne zwolnienia bo będę bezrobotny. A z tego co się dowiadywałem to po rekonstrukcji wiązadeł jest bardzo długi okres niezdolności do pracy. Dominik</p>\n<p>@Niestety na tym polega cała sztuczka i korzyść ZUS</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:efa1f51d0a88154979f9eddde826b4f3' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam<br />\nbardzo proszę o poradę, od wielu lat cierpię na chondromalację rzepki w obu nogach. Do tej pory jakoś dawałam radę, choć ból coraz bardziej uniemożliwiał mi normalne funkcjonowanie. Kiedy zaznałam tzw \"scyzoryka\"- kolano zgięło mi się i upadłam zgłosiłam się do lekarza. Trafiłam na zwolnienie lekarskie na miesiąc- po tym czasie zrobiono mi artroskopię w której uwolnienie boczne rzepki ( chondromalacja II stopnia). dziś mijają 2 miesiące po zabiegu- wciąż jestem na zwolnieniu, ponieważ drugie kolano uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie- bardzo boli- i muszę wzmocnić nogę \"naprawioną\" ponieważ w styczniu mam kolejną artroskopię na drugie kolano. Dostałam wezwanie do zus na badanie. Czy lekarz orzecznik może podważyć moje zwolnienie?</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:5402b0f9f660ce5d3836e48506ff2fd8' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>to są złodzieje oni wszystko mogą ja jestem po tej operacji i jestem na zwolnieniu l4 już 3 miesiące i na kontroli byłem już 2 razy za drugim razem złodziej mi powiedział że to jest moje ostatnie zwolnienie a stwierdził moją zdolność do pracy po moim chodzie fakt chodzę już ładnie i wiem o tym ale jeszcze nie umie kucać jak klęczę to mam w kolanie okropny ból przysiadów pełnych nie zrobię a ja pracuje na dachach jako dekarz to nie jest praca </p>\n<p>jak jego siedzi na tyłku 8 godzinek i zarabia 5 taka ja pracuje 12 godzin i zarabiam 1200 najniższą krajową i muszę się narobić na wysokościach.Teraz mam do 22 maja 2012r l4 uznane i 22 jadę na kontrole do lekarza co mnie operował jak da mi l4 a zus mi odmówi świadczenia to odwołuje się od razu od tego i idę prosto do sądu pracy i co jeszcze chce zrobić to opisać tego lekarza orzecznika w mediach.......</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:0f6a8bd5c76faff3fa6304bc6a2b0245' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam,chciałam się dowiedzieć w jakim celu ZUS wypożyczył moją kartę choroby z przychodni w której się leczę (kurierem). Dodam iż jestem na zwolnieniu L4 po ustaniu zatrudnienia lecz na zwolnienie poszłam w trakcie trwania jeszcze pracy, od lipca 2011.Powodem mojej choroby są ciągłe bóle kręgosłupa lędźwiowego.Czekam na tomografie ale kolejki są bardzo długie.Czy to może być komisja lekarska?? Co mnie czeka i na co mam się naszykować. Proszę o odpowiedź.</p>\n<p>@ Na pewno zostało wysłane pismo do tej Przychodni, w którym piszą po co im ta dokumentacja.</p>\n<p>* Co tak naprawdę będzie robione, to wie tylko ...ZUS, ale kontrola jest całkiem realna.</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '1:b55b63c53f110b2ae8cda26d1f7910d9' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Jestem po operacji kręgosłupa 3,5 miesiąca. Po wezwaniu do ZUS lekarz<br />\norzecznik podważył zwolnienie L4 i wystawił zdolność do pracy, ja<br />\nnatomiast nie czuję się na siłach pracować,</p>\n<p>Czy mam prawo do odwołania?<br />\nJeśli nie podejmę pracy jakie czekają mnie konsekwencje?</p>\n<ul>\n<li>Jest prawo do odwołania, ale niepodjęcie pracy w tej sytuacji&nbsp; jest raczej ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych</li>\n</ul>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:4513399baa02e2fcdd770666340f8b41' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Witam, mam pytanie. Jestem pracownikiem szpitala. W moim przypadku jeżeli zaszłabym w ciążę zwolnienie dostaje na cały okres ciąży ze względu na szkodliwe warunki dla płodu występujące w szpitalu ( promieniowanie rtg, specyficzna flora bakteryjna, chorzy pacjenci itp..). Zwolnienia nie wystąpi najprawdopodobniej z przyczyn zagrożonej ciąży, w której należy np leżeć w łóżku. Dlatego moje pytanie brzmi: czy w moim przypadku mogłabym wychodzić z domu, a nawet wyjechać do rodziny, czy na jakiś inny wyjazd podczas trwania l4?</p>\n<p><iframe allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"293\" src=\"http://www.youtube.com/embed/M3KTDx7D1GI?rel=0\" width=\"468\"></iframe></p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:58a1690aa3b5fb8b554da5bee094920c' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p>Gabinet:<br />\nul. Żernicka 215, Wrocław<br />\nObowiązkowa rejestracja:<br />\n601 775 123<br />\nskype: <a href=\"skype:dariusz.krasnicki2?call\">dariusz.krasnicki2</a><br />\ndr n. med. Dariusz Kraśnicki</p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:00591fed02bb980d6d65c4e09f681ff8' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: UPDATE command denied to user 'zwolnienie_zus'@'86.111.241.41' for table 'zusl4cache_filter' query: UPDATE zusl4cache_filter SET data = '<p><strong>Telefon do rejestracji<br />\n<font color=\"red\"><font size=\"5\"> 601 775 123</font></font></strong><br />\n<font color=\"red\"><iframe allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"148\" src=\"//www.youtube.com/embed/itOQHBaOoKA\" width=\"220\"></iframe><br><a href=\"http://www.krasnicki.com.pl/rejestracja\">Rejestracja internetowa</a></font></p>\n', created = 1719168415, expire = 1719254815, headers = '' WHERE cid = '3:bf7edbb27719bee333a62228ecfaf7a2' in /www/mm_www/www/zus-l4.zwolnienielekarskie.pl/includes/database.mysql.inc on line 172.

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez lekarzy orzeczników ZUS Kontrola zwolnień lekarskich

Witam! Mam 21 lat pracuje od 10 miesięcy nigdy wcześniej nie byłam na zwolnieniu lekarskim. Tydzień temu dostałam pierwszego ataku padaczki po zgłoszeniu się do mojego lekarza on wystawił mi 2 tygodnie zwolnienia lekarskiego, l4. W trakcie zwolnienia byłam u neurologa on skierował mnie do szpitala tam stwierdzili ze był to atak padaczki wywołany światłem. W szpitalu dostałam zwolnienie tylko na okres pobytu. W tej chwili nadal jestem na zwolnieniu lekarskim ( wystawionym przez lekarza pierwszego kontaktu) ,z tego powodu zostałam wezwana na badania lekarskie w ZUS-ie.

Kontrola zwolnienia przez lekarza orzecznika ZUS. Wszystkie dokumenty dotyczące choroby i wypisu zostaną oddane mi dopiero po zakończeniu strajku. W zaleceniach mam ze przez jakiś czas mam unikać ostrego światła słońca itp. Chodzi mi o to ze skoro szpital zadecydował, że jestem zdolna do pracy a ja dalej jestem na zwolnieniu lekarskim, to czy mogą cofnąć mi zwolnienie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu i nie wypłacić świadczeń chorobowych?? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Kontrola zwolnień lekarskich ZUS. Na podstawie artykułu 59 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwolnienia lekarskie podlegają kontroli przez lekarzy orzeczników ZUS. Kontrola przez może się odbyć zarówno w budynku ZUS jak i w domu pacjenta.

ZUS może skierować na dodatkowe badania przez lekarza konsultanta ZUS i zlecić udostępnienie dokumentacji medycznej, związaną z kontrolowanym zwolnieniem lekarskim.

Kontrola zwolnienia odbywa się po wysłaniu pisemnego wezwania do pacjenta.

Lekarz orzecznik ZUS może dokonać skrócenia kontrolowanego zwolnienia lekarskiego i zlecić powrót do pracy / tak robi najczęściej/. Pytanie.

Po ilu dniach zwolnienia można się spodziewać kontroli przez ZUS ?
Wezwanie na kontrolę ZUS Nie ma prostej reguły ale z mojej praktyki wynika, że najczęściej kontrolowane są raczej :

 • długie (powyżej 14 dni) lub długotrwałe zwolnienia lekarskie (kilka zwolnień w sumie przekraczających 60 dni, lub 182 dni potem krótka przerwa i znowu zwolnienie).
  • Zwolnienia po krótkotrwałym zatrudnieniu lub bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia ,na okresie wypowiedzenia itp.
   • Zwolnienia kontrolowane na wniosek pracodawcy / kontrole interwencyjne /, szczególnie w czasie konfliktu z pracownikiem. Około 10 procent kontrolowanych zwolnień wykonuje się na wniosek pracodawcy a ich ilość podobno rośnie.
    • Zwolnienia od lekarza wystawiającego dużo zwolnień lekarskich. [ ZUS ma swoją ewidencję komputerową]
     •  
     • Losowo może być wybrane do kontroli każde inne zwolnienie, nawet krótkie i jednorazowe - chociaż raczej rzadko. W Pani przypadku ZUS powinien uwzględnić sytuację strajkową i związane z nią trudności z uzyskaniem dokumentacji medycznej. Niestety wynik kontroli zwolnienia zależy od badania lekarza orzecznika ZUS i ewentualnych zleconych konsultacji specjalistycznych (np neurologicznej). W przypadku skrócenia zwolnienia lekarskiego, lekarz orzecznik ZUS wystawi Pani zaświadczenie o utracie ważności tego zwolnienia. Do sprawdzenia również kontrola ZUS zwolnienie l4 inna strona z poradami odnośnie L4.
      Zaświadczenie po Kontroli lekarzaZUS
     •  
     • Mechanizm przypadkowej kontroli ZUS jest dość prosty /szczególnie zwolnienia długotrwałego/. Do ZUS w ciągu 7 dni trafia oryginał zwolnienia [od lekarza] oraz zielona kopia [od pacjenta]. Wszystkie zwolnienia są wpisywane do bazy komputerowej przez informatyków / dużo zależy od Ich pracowitości - są to pracownicy budżetowi więc mogą szanować pracę/. Mam wrażenie, że najważniejszą rolę pełni czas wpisania zielonej kopii L4 do systemu. W momencie wpisania dane o L4 są dostępne dla działów zasiłków w całej Polsce !! [Mieszkasz i pracujesz we Wrocławiu a zameldowany jesteś w Białymstoku - tamten ZUS już wie o l4].
     •  
     • Pracownicy działów zasiłków, zgłaszają do działów orzecznictwa lekarskiego podejrzane przypadki, a ci kontrolują !! W miastach wojewódzkich zwolnień jest dużo w powiatowych mało - więc w terenie, każde zwolnienie jest oglądane solidniej. Co pół roku ZUS publikuje dla mediów biuletyn informacyjny pod tytułem "ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie".
     •  
     • Uważna lektura / czytana ze zrozumieniem/ tego dokumentu ujawnia, że "Król jest Nagi", chociaż robią wszystko aby w tym piśmie to tak nie wyglądało/ na dziennikarzy w sumie wystarczy o czy świadczy bezkrytyczne przepisywanie co pół roku tych raportów pod sensacyjnymi nagłówkami w różnych gazetach/!!. Mała statystyka dla bardziej mniej bystrych w matematyce - rok 2008. "Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 78,4 mln zł.
     • To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł. ....W tym samym okresie pracodawcy wypłacili ze swoich środków 4 317 mln zł.[ ??? / 4,3 mld zł/". Kluczowy wniosek raportu W ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich w 2008 r. pracownicy ZUS skontrolowali 68,9 tys. ubezpieczonych,
     •  
     • pozbawiając prawa do zasiłku 2 772 osoby, a w efekcie cofnięto zasiłki w łącznej kwocie 3 884,4 tys. zł [3,9mln]. źródło - http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=988 Czyli bezpośrednie kontrole lekarskie przyniosły ok 3,9 mln zł przy wypłaconych zasiłkach 9 200 mln / 9,2 mld zł. Return on the investment of their time very impressive. 69 tys osób/ 3,9 mln zł = 55 zł odzyskane przez jedną kontrolę. Uczciwie należy ZUS-owi jednak przyznać, że przerwanie zwolnienia rozwojowego,[ gasi ogień w zarodku] przynosi korzyści z braku potencjalnych przyszłych zwolnień, co trudno raczej wykazać na papierze, a tym bardziej się pochwalić.


      Pojawił się już raport z pierwszej połowy 2009 roku. Ten sam rzecznik ZUS w zasadzie powiela pismo zeszłoroczne. Efekty kontroli zbliżone, chociaż przeprowadzono ich nieco więcej. Te same sensacyjne nagłówki w prasie brukowej i nie tylko. http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=1195 Co przełożyło się się na oszałamiającą kwotę 2,9 mln zł po przeprowadzeniu 135 tys. badań kontrolnych = 21 zł 50 groszy odzyskanych przez jedną kontrolę. Przypuszczam, że presja braku pieniędzy dla emerytów powoduje odgórny nakaz zwiększenia ilości kontroli ZUS, kosztem ....... Ich jakości. W zeszłym roku kontrola odzyskiwała 55 zł.

      •  
      • Na wszelki wypadek w 2009 r rzecznik nie podał całkowitej kwoty wypłaconych zasiłków jak w poprzednim raporcie /z innego źródła jest to 3,2 mld zł/.

      Według źródeł ZUS zatrudnionych jest około 180 lekarzy orzeczników kontrolujących L4 /nie planują ich zwiększenia/. [Źródło wywiad z naczelnym lekarzem ZUS w gazecie prawnej z dnia 24 sierpnia 2009 r]. Czyli : Jeden lekarz odzyskał około 16 tys zł za pół roku = około 2,5 tysiąca miesięcznie / przy przeciętnej swojej pensji 4,5 tys brutto.

Podziel się:

Odpowiedzi


Kontrola ZUS w domu

Witam, niedawno miałam kontrolę ZUS w domu , panie sprawdziły jak się czuję i czy przebywam w domu. Od lekarza zarządali karty choroby. Czy w takim wypadku czeka mnie dalsza kontrola orzecznika?

Wezwanie na komisję ZUS

Robert lat 39.
Mam takie pytanie jestem po operacji kręgosłupa i dostałem wezwanie ZUS na komisje. Co mam zrobić żeby nie jechać.Mam 55 kilometrów do siedziby i nie dam rady jechać

Zus

Od połowy września do teraz jestem na zwolnieniu, na które skupiło się 3schorzenia jedno po drugim,złożyłam w trakcie zwolnienia trwającego do 1 dzień po wizycie w ZUS,wniosek do ZUS o sanatorium, na wizycie dostałam orzeczenie pozytywne i sanatorium w czasie zwolnienia,zwolnienie przedluzylam zpowodu bólu kręgosłupa o srodstopia nóg obu,po 3 dniach dostałam wezwanie do swojej filii zus pod koniec zwolnienia na badanie. Co może być powodem ponownego badania zus?

ZUS twierdzi, ze nie stawilem sie na kontrole

Witam.
Prawie miesiąc temu bylem na kontroli w ZUSie, lekarka zadała parę pytań odnośnie operacji tarczycy, skserowała wypis ze szpitala i bylem wolny. Nie dostałem żadnego potwierdzenia, ze tam bylem...
Teraz dostałem pismo, ze nie stawiłem się na kontrole. Jak mam udowodnić, ze tam bylem?

L4 na tarczyce

Witam mam pytanie wykryli u mnie tarczyce 16 pazdziernika i od tamtej pory jestem na L 4 czy moge sie spodziewac komisji z ZUS

Czy można odwołać się lub sprostować z kontrolii L4

Witam mam bardzo ciekawy przypadek
a Mianowicie :)
jestem właścicielem przedsiębiorstwa i zatrudniam kilka osób przez cały okres prowadzenia nie bylem nigdy na zwolnieniu i ot to co mi się przytrafiło w tym roku zatrudniłem kilku pracowników i złapała mnie grypa wiadomo ostatnio szaleje wirus a skoro mam pracowników i mogę poleżeć w domu poszedłem do lekarza i otrzymałem L4 na 6 dni po 4 dniach trwania choroby zajrzałem do firmy podpisać dokumenty i odesłać kilka umów - pracownicy wiadomo nie mają upoważnienia oraz nie decydują o pewnych sprawach i tak zdarzyłem wejść do firmy odpisać kilka maili i wykonać tel a tu nagle wchodzi mi 1 pan poczekał grzecznie jak skończyłem rozmawiać i pytam słucham a tu ni z tąd ni z owąd wyskakuje 2 Pan jak filip z konopii i oznajmia że to kontrol ZUS i dlaczego przebywam w pracy. Tu uprzejmie dodam że nie wiedziałęm jak się zachować co najdziwniejsze ani jeden ani 2 nie wylegitymował się a tym bardziej nie przedstawił upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - 1 raz miałem taką kontrol i nie wiem czy mają się oni obowiązkowo legitymować i pokazywać upoważnienie?? Co najdziwniejsze w ciągu kilku sekund wypisali mi protokół gdzie opisali że przebywałem w pracy i obsługiwałem klientów. Co jest nieprawdą. Czy istnieje możliwość odwołanie się lub sprostowania takiego protokołu? mam dokumenty i biling tel gdzie w tym momencie rozmawiałem i wysyłałem maile na temat nowej umowy z naszym podwykonawcą i żaden z pracowników nie był do niej upoważniony.
Pozdrawiam

2 operacje , czy to jedna jednostka chorobowa ?

Mam pytanie i proszę o odpowiedź . W lipcu będę miała operowaną lewą nogę , będę na zwolnieniu lekarskim . Przyjmując hipotetycznie , ze przebywać mogę na L4 182 dni ( pracuję w przedszkolu wiec muszę być całkowicie sprawna a wcześniej operowaną miałam prawą nogę i długo dochodziłam do sprawności ) czy ponowna operacja prawej nogi ( jest konieczna ) będzie liczona jako ta sama jednostka chorobowa co noga lewa czy będą to 2 różne oznaczenia chorobowe ?

jestem na l4 po operacji na obustronną przepuklinę

witam jestem na l4 po obustronnej operacji na przepuklinę i uszkodzeniu pęcherza podczas operacji. Jest to moje 3 el 4. Czy mogę wyjechać do rodziny

@po poinformowaniu ZUS o tym fakcie

Kontrola Zus w ciąży. Miesiąc po założeniu Firmy

witam,
założyłam firmę w lutym , a w marcu mój lekarz wysłał mnie na zwolnienie lekarskie, z powodu złego samopoczucia(ogólnie szybko się męczę ,słabo mi , pobolewa mnie podbrzusze,...). przyszła do mnie pani z kontroli ZUS i poinformowała mnie, że ZUS może przestać mn wypłacać świadczenia albo wypłacać ich mniej od wyznaczonej przeze mnie kwoty.

Pytam jakim prawem, jeżeli wszystkie papiery są ok, świadków na sprzedaż nie mam, bo mam nieudokumentowaną sprzedaż i nie mam możliwości legitymowania osób , które ode mnie kupują.

Czy ktoś miał taki przypadek ? i co wtedy zrobił ZUS? Po drugie wezwano mnie do lekarza konsultanta i orzecznika. Czy lekarz może cofnąć mi zwolnienie od mojego ginekologa tylko z powodu złego samopoczucia (bo jak mam pracować jak nie mogę wysiedzieć więcej niż godz. w jednej pozycji?)

proszę o odpowiedź

Zwolnienie i kontrola ZUS.

Witam serdecznie,
od 11 października jestem na zwolnieniu lekarskim ( rozpoznanie: G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych). Drętwieją mi ręce i nogi oraz boli kręgosłup począwszy od szyi po sam krzyż. Drobne prace w domu np. obieranie ziemniaków sprawiają, że ręce drętwieją i bolą przez co muszę brać tabletki przeciwbólowe. Nie wspominając już o dźwiganiu. Ostatnio doszły silne bóle głowy. Lekarz dał mi skierowanie do neurologa, zaś ten skierował na rezonans magnetyczny całego kręgosłupa (zaznaczając pilne) jednakże badanie mam dopiero pod koniec lutego. Zalecał odpoczynek, branie tabletek przeciwbólowych i przede wszystkim nie dźwiganie bo pracuje w hipermarkecie na warzywniaku gdzie w ogóle nie są przestrzeganie zasady bhp - ale to już odrębna sprawa.

Czy będąc na zwolnieniu od tego 11 października do końca lutego ZUS może podważyć wiarygodność mojego zwolnienia, przerywając je? Jest ustawa która mówi o tym, że do momentu badania specjalistycznego można być na zwolnieniu...ale różnie to bywa..

@Lekarz orzecznik teoretycznie może przerwać każde nieuzasadnione zwolnienie

W sprawie kontroli ZUS przed fizykoterapią

potwornie boli mnie kolano,ani zgiąć ani chodzić,
poszedłem do lekarza dał mi blokadę i skierowanie na prześwietlenie i do ortopedy oraz skierowanie na fizykoterapię a dzisiaj dostałem od ZUS wezwanie do orzecznika,mam się zgłosić z papierami ortopeda dopiero ma mnie przyjąć 9 11 na fizykoterapię nie ma terminów dopiero w styczniu i co dalej a wstawić się mam 13 11,
może niech orzecznik przyśpieszy mi termin fizykoterapii

Kontrola nie zaniesionego zwolnienia

Twierdzi pan,ze duza role dla kontroli zwolnienia lekarskiego jest wpisanie zielonej kopi do systemu..Niestety nie zgodzę się z ta rzekomo fachowca opinia, gdyż jestem na zwolnieniu, kopia zwolnienia leży jeszcze u mnie w domu,bo jeszcze mam czas na dostarczenie go do pracodawcy,a dzisiaj otrzymałam wezwanie na kontrole tego właśnie zwolnienia !! A może orzecznicy ZUS-u to także jasnowidze,którzy wiedza co ja dalej zrobię......

@Życzę powodzenia

Kontrola ZUS Sanatorium dla Męża

Witam!
W trakcie zwolnienia ( "chodzącego'- 9 dni) już 5 dnia miałam kontrolę z ZUS.Niestety nie było mnie w domu,poniewaz wyjechałam z miejsca zamieszkania na turnus rehabilitacyjnyjako przwodnik męza,który jest niewidomy. Turnus był załatwiany pare miesięcy wcześniej i opłacony. Jak to wyjasnić w ZUS.
 
Barbara
 
@Odpowiedź
Nie wiem czy uznają to tłumaczenie.
Nigdy się z takim nie spotkałem

Poczułam się jak śmieć

Dzień dobry
Zacznę od tego że mam przepuklinę kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, jestem po ataku rwy kulszowej, chodzę na trzecie już rehabilitacje i choć jest niewielka poprawa to do pracy (według mnie) się nie nadaję (nie mogę siedzieć, dłużej stać, podnosić ciężkich rzeczy, schylać się) pracuję fizycznie a w pracy muszę dźwigać i pracować w wymuszonej pozycji. Jestem zapisana na listę oczekujących na operację w NFZ. Dziś stawiłam się na wezwanie lekarza orzecznika w ZUS-ie. .

Była to druga kontrola (pierwsza opinia mówiła że zwolnienie jest zasadne), a dziś wielce szanowna Pani orzecznik zaczęła wyśmiewać moją chorobę, twierdziła, że wmawiam sobie ból, ponieważ ona nie widzi jakichkolwiek przyczyn bólowych i powiedziała, że zapewne udaję, że może i mam przepuklinę ale do pracy wrócić mogę. Powiedziała mi, że uzna obecne zwolnienie ale że zwróci się do ZUS-u bym znów była skontrolowana i następne zwolnienie mi cofnie.

Gdy ją zapytałam co ja mam w tej sytuacji zrobić tzn, czy ja w moim stanie mogę dźwigać usłyszałam "Niech Pani zada takie pytanie swojemu uwielbianemu neurochirurgowi" i powiedziała "Ja już z Panią skończyłam, Wyjść!" dodała jeszcze na pożegnanie "Niech sobie poszuka Pani innej pracy".
Jestem wściekła i boję się też, że naprawdę cofnie mi kolejne zwolnienie. Przecież jak pójdę do pracy a zakład wyślę mnie do lekarza, to przecież lekarz nie dopuści mnie do pracy i zostanę zwolniona no chyba, że będę udawać że wszystko jest ok i że nic mi nie dolega.
Co mam zrobić?
Bardzo proszę o odpowiedz

Odpowiedź
@Czasem można trafić na innego orzecznika /nawet w tym samym ZUS/

Brak 5 dni ciągłości - Co mam zrobić?

Jestem na zwolnieniu chorobowym ciążowym. To moja pierwsza ciąża i nic na temat przepisów nie wiem...mój problem jest taki, że zwolnienie miałam do 05.06.2012r i w tym miałam mieć wizytę u swojego lekarza prowadzącego ale przełożono mi na 12.06.2012r.

Nie wiedziałam, że od 05 do tego 12 by byłam ciągłość, powinien inny lekarz wystawić mi zwolnienie. Teraz brakuje mi do ciągłości 6 dni. Co mam zrobić w tym przypadku by nic nie stracić i by zakład mnie nie zwolnił? Proszę o szybką odpowiedź....

Odpowiedź
@Według przepisów lekarz nic nie może zrobić

Częste kontrole i szanse na wygranie z ZUS?

czy jest możliwe że ZUS wzywa miesiąc w miesiąc na kontrole tak sami od siebie jestem po artroskopii kolana lewego i jestem na l4 od 19-03-2012r teraz mam zwolnienie do 22-05-2012r i w tym okresie byłem już 2 razy na kontroli dla mnie jest to dziwne teraz byłem 16-05-2012r.i na podstawie mojego chodu orzecznik stwierdził, że to jest moje ostatnie zwolnienie a ja jeszcze nie umie jej zgiąć go końca

a ja nie siedzę na tyłku tak jak on w tym Zusie tylko robię na dużych wysokościach, ba a co najśmieszniejsze zarabiam najniższą krajową i raz że płacom marne nie cały tysiąc złotych to jeszcze człowiekiem chorym robią co chcą

teraz mam kontrole 22 maja lekarz na pewno mi da zwolnienie l4 i na pewno pojadę na kontrole i będę się odwoływał od decyzji tego patałacha z Zusu tak na wszelki wypadek, chcę się dowiedzieć jakie mam szanse wygrać z orzecznikiem przy użyciu wszelkich instytucji i mediów ja po prostu nie wrócę na dachy z bólem,

bo jak każdy wie że na wysokościach trzeba być sprawnym w 100 procentach.tak prawdę mówiąc, to on jest z moich pieniędzy utrzymywany na tym stołku.wszyscy w koło mówią że z tymi złodziejami jest ciężko wygrać ale moim zdaniem mówią ci co nie próbowali z nimi walczyć a złodzieje grasują dalej pozdrawia Andrzej:)

podobna sytuacja

Jestem w podobnej sytuacji. Na początku marca zwichnęłam rzepkę w kolanie, miesiąc gipsu,miesiąc fizjo a teraz zaczęłam rehabilitację ruchową. W marcu pierwsze wezwanie na badanie przez orzecznika, ale odpisałam, że mam nogę w gipsie i dali mi spokój, niedawno miałam kontrolę w domu a dzień przed kontrolą zus wysłał pismo, że mam stawić się na kolejne badanie przez orzecznika. I mimo tego, że poruszam się o kulach tym razem muszę stawić się do zusu. Zginam nogę na 80 stopni i co tu dużo gadać - boli mnie to kolano, chodzę wolno a właściwie to kuleję, a boję się, że lekarz mnie cudownie ozdrowi.Można zapytać, w jakim mieście miał Pan miał badanie?

jestem na zwolnieniu

jestem na zwolnieniu lekarskim l-4 chodzące. Mam własną działalność. Sprawdził mnie ZUS nie było mnie w domu ani w pracy. Byłam w tym czasie w banku zrobić przelew. Mam pytanie, co teraz może zrobić ZUS czy zostanę wezwana na komisje, czy będę miała wstrzymane zwolnienie. Czy ZUS może mnie jeszcze sprawdzić

@Lepiej napisać jakieś wyjaśnienie do ZUS i zamknąć tą sprawę.

Opinia biegłego na temat kontroli

ZUS przerwał mi chorobowe 26.08.2011.Opinia biegłego mówi,ze od dnia 26.06.2011 nie nastapiła przerwa w zachorowaniu.

      182 dni od 20.04.2011-18.10.2011 a dalej swiadczenia rehabilitacyjne,które moga byc 1 rok i 2.
      Zastanawiam sie czy w przypadku braku płatnika składek ZUS ma obowiazek wypłacic świadczenia?
 

Zwolnienie po ustaniu stosunku pracy

Czy ZUS może cofnąć wcześniejsze zwolnienia choroba była dłuższa )i domagać się zwrotu wypłaconych świadczeń czy tylko ostatnie?

Odwieszenie działalności gospodarczej

Jestem od 1.11.2011 listopada na chorobowym. 1.03.2012 zawiesiłam swoją działalność gospodarczą, ale planuję ją odwiesić i kontynuować od 1.04.2012 r.
Czy jak odwieszę tę działalność to zasiłek będzie mi się należał w dalszym ciągu (zakładając kontynuację zwolnienia)? Rokowania są, że prędko nie wrócę do zdrowia.

@Niestety nie, bo trzeba z powrotem nabyć tytułu do zasiłku chorobowego.

BADANIE W ZUS

Witam serdecznie.

Jestem na zwolnieniu lekarskim do końca miesiąca. Dzisiaj w skrzynce znalazłam   
awizo. Okazało się, że to wezwanie na badanie lekarza orzecznika do ZUS-u.  Najgorsze jest to, że miało się odbyć dzisiaj rano, a ja dowiedziałam się o tym po południu. Co teraz? Jest szansa, że ustalą mi inny termin? Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.
 
Odpowiedź
@Warto by zadzwonić do ZUS i jakoś wyjaśnić sprawę, aby potem nie było jakiś kłopotów.

Ja odbieram awizo z poczty

Ja odbieram awizo z poczty zawsze w 14-tym dniu i zawsze jest już po terminie. Potem idę z Zusu i zostawiam usprawiedliwienie, że odebrałam awizo po terminie. I tak trwa to już 4 miesiące :-) Oni nadają nowy termin, a ja odbieram awizo po terminie. I w kółko Macieju...

L4

A czy lekarz wystawijący zwolnienie l4 wie o tym iż zus chce skontrolować?

Ciaza, zwolnienie i wyjazd za granice

jestem w ciąży 7 miesiąc. Co trochę idę na krótkie zwolnienie gdyż b źle się czuje i nie mogę siedzieć a mam prace siedząca. Ponieważ jestem obywatelka Polski, gdzie obecnie pracuje jak tez obywatelka Stanów postanowiłam wyjechać teraz do męża do Stanów i pozostać tam już do końca urlopu macierzyńskiego. Chce częściowo wykorzystać urlop który mi przysługuje jak tez iść na zwolnienie a potem kiedy w Stanach urodzę będę tam na urlopie macierzyńskim.

Czy gdybym dostała zwolnienie od lekarza w Stanach byłoby ono honorowane przez ZUS ? A jeśli otrzymam zwolnienie w Polsce, to czy nie mam prawa wyjechać do mojego drugiego domu do Stanów? Czy w razie kontroli cofnięto by mi zasiłek chorobowy? Co wówczas z urlopem macierzyńskim jak bym tam urodziła dziecko?Przed urlopem macierzyńskim będę miała urlop, czy to będzie w porządku? Myślę, ze mogę urodzić dziecko przy mojej rodzinie, która mam niestety w Stanach i pobierać zasiłek macierzyński w Polsce? Dziękuje za odpowiedz.,,

@Jak ktoś miał podobną sytuację, to proszę napisać jak to wyglądało w praktyce.

Czy powinnam dostać jakieś orzeczenie?

pytałam wcześniej,jestem po kontroli orzecznika w ZUS,skserował mi tylko skierowanie do szpitala do którego idę za parę dni i nic więcej nie powiedział,czy powinnam dostać jakieś potwierdzenie że byłam i jakieś orzeczenie,?

@Pewnie przyślą pocztą

po kontroli w ZUS

byłam na kontroli,podstawowe pytania,na co choruję jakie obiawy,jakie leki,od kiedy chorobowe,skserowała lekarka móje wezwanie do szpitala do którego idę za 5 dni,i dowidzenia,żadnego pisma nie dostałam orzekającego a pani doktor nic nie powiedziała,tylko dziekuję dowidzenia,czy miałam dostać jakiś papier?

dostałam wezwanie kontrolne z ZUS, a idę do szpitala

jutro mam kontrolę pierwszą w ZUS po 30 dniach chorobowego,a mam skierowanie do szpitala na badania,choruję na żołądek,czy na kontronej wizycie to jakiś plus że nie cofną mi L4?

@Do szpitala raczej zdrowi nie idą

kontrola na L4 a pujście do szpitala.

jutro mam pierwszą kontrolę w ZUs po 30 dniach chorobowego,a po jutrze idę do szpitala na badania,mam skierowanie,czy to uwzględniają na komisi?

ale ile czasu ma orzecznik na wydanie jakiejkolwiek decyzji?

już miesiąc prawie czekam na jakakolwiek decyzje, Nie dostałam
ani żadnego pisma, ani wezwania i siedzę bez grosza.

@Dobre pytanie skoro mija ustawowy miesiąc

Jeśli decyzja negatywna to

Jeśli decyzja negatywna to lekarz orzecznik wydaje ją od razu, a jeśli pozytywna to nie wydaje jej wcale.

W jakich godzinach ?

W jakich godzinach mogą mnie odwiedzić kontrolerzy z ZUS ? Czy są to godziny pracy czy mogą być w dowolnym momencie. Czy w sobotę lub niedzielę też mogę się ich spodziewać ? Pzd. Stanisław.

Odpowiedź
W Niedzielę, to chyba tylko jakiś nadgorliwy

Wezwanie na Komisję

Witam z tej strony jeszcze raz ja, mam kolejne pytanie do pana.
Jak już pisałem moja mama 3 tyg. temu uległa wypadkowi w pracy. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, dziś otrzymała z ZUS-u wezwanie na komisje lekarską.
Przypominam że na zwolnieniu jest dopiero od 3 tyg. czy ZUS może przerwać zwolnienie.?

 

Odpowiedź

teoretycznie może przerwać każde zwolnienie, które nie jest uzasadnione stanem zdrowia

Wyjaśnienie nieobecności

Witam serdecznie dostałem pismo od ZUS.
"wydział zasiłków w związku z prowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego zwraca się z prośba o wyjaśnienie przyczyn nieobecności Pani/pana w miejscu zamieszkania w czasie orzeczonej niezdolności do pracy "

Posiadłem zwolnienie wystawione w w Gdyni (kołnierz ortopedyczny zwolnienie chodzone ) w tym czasie pojechałem do innego miasta i tam miałem przedłużone zwolnienie przez odpowiedniego lekarza .
Moje pytanie jest brzmi, czy mogłem tak pojechać i i się leczyć , czy mogę uzasadnić ze udałem się tam z powodów osobistych ?

Odpowiedź
Można się leczyć gdzie się chce

Zwolnienie L4 po artroskopi kolana

Witam 21 listopad miałam artroskopie kolana.Wynik Rozległa CHONDROMALACJA IV stopnia.Szpital wydał mi miesięczne zwolnienie lekarskie.Podczas tego okresu miałam już wizytę kontrolną ,ściągniecie szwów.Z uwagi na to ze odczuwam dalej ból w kolanie lekarz ortopeda przedłużył mi zwolnienie jeszcze o m-c w, tym czasie mam co tydzień kontrole oraz otrzymuje zastrzyk co 7 dni w kolano.

O obciążaniu kolana to nawet nie ma mowy ,ból straszny. Dzisiaj dostałam wezwanie do ZUS na badania do ZUS przez lekarza orzecznika. Boje się tylko tego czy zdołam go przekonać, że bardzo mnie boli podczas obciążania,a niestety mam tak prace. Kolano ładnie mi się goi po artroskopii. Chodzę bez kul. Czasami występuję mały obrzęk i nie zbiera się płyn.Jaka może być decyzja ZUS

Odpowiedź
@Byłbym dobrej myśli, ale w ZUS jest wszystko możliwe.

L4 po wypadku, czego się spodziewać

Jakiś czas temu miałem wypadek, tarcza do ciecia uszkodziła mi nogę przy kostce, obecnie chodzę o kulach nie mogę też nosić butów za kostkę (ból przy zginaniu stopy)
Zwolnienie mam do 16-stego stycznia, a wystawione 19 grudnia. (wcześniej 2 tygodnie chorowałem po pobycie w szpitalu- zupełnie inna sprawa.) Teraz dostałem wezwanie.
Rana wygląda niemal już na zabliźnioną, jednak zdolności ruchowe są mocno utrudnione, a pracuje fizycznie. Czego się mogę spodziewać na kontroli.

@Przy tak ewidentnej sprawie kontrola powinna być formalnością. Orzecznik pewnie zapozna się z dokumentacją, przeprowadzi badanie lekarskie i wyda jakąś decyzję.

Umawianie Kontroli zwolnienia przez Pracodawcę?

Witam serdecznie
 
Mam pytanie.
Jestem na zwolnieniu lekarskim ponad 5 miesięcy. Zwolnienie jest od lekarza psychiatry.
Przechodzę silną depresje z napadami panicznego lęku. Na zwolnieniu mam zaznaczoną opcje, że mogę chodzić.
Mam pytanie. Czy pracodawca (osoba upoważniona np.) ma prawo przyjść do mnie do domu bez zapowiedzi i mnie sprawdzać czy jestem w domu ?
 
Drugie pytanie też ważne dla mnie to: czy może zadzwonić do mnie osoba z firmy np. upoważniona i np. umawiać się ze mną, że chce mnie w domu odwiedzić w celu sprawdzenia, czy jestem w domu ? Czy muszę się zgodzić nas taką wizytę ?
 
Z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź.
 
Pozdrawiam
 
Odpowiedź
@Nie mam pojęcia z tym umawianiem, ale kontrolować Pracodawca w pewnym okolicznościach teoretycznie może.

Pracodawca może kontrolować

Pracodawca może kontrolować wówczas jeżeli posiada powyżej 20 zatrudnionych u siebie pracowników, jeżeli nie musi pisać wniosek do zus i zus wtedy kontroluje. Jeżeli jest opcja, że może chodzić wówczas ma prawo przebywać poza domem.

Picie alkoholu,a L4

Witam
Znam pewna osobę,która ma problem od jakiegoś czasu problem z alkoholem i groziła jej utrata pracy.Zapisała się na odwyk,chodzi na spotkania i od 3 lub 4 miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim,ale niestety alkohol nadal spożywa i to nie w małych ilościach.Moje pytanie jest następujące.
Czy w takim wypadku nie ma żadnych kontroli???Przecież takie osoby jak ta za darmo dostają pieniądze.. pracować jej się nie chce,pić pije,bo przecież i tak pieniądze dostanie więc po co ma się wysilać.. TAK NIE MOŻE BYĆ!!!

@Można dokładnie przepisać ten post, podać jej dane i wysłać do ZUSu

kontrola ZUS w domu-nieobecnosc

Witam!
W piątek dnia 25.11.11 miałem kontrole zusu w domu i bylem nie obecny moja mama powiedziała, ze pojechałem do apteki.Panie z kontroli zostawiły karteczkę z nr telefonu zadzwoniłem i omówiłem sie na wizytę w zusie na jutro.Mam pytanie, czego one mogą ode mnie chcieć? zwolnienie mam chodzące wiec chyba mam prawo wyjść do apteki?

@Czasem sprawdzają tylko obecność, a czasem przyjeżdża lekarz na kontrolę

po odrzuceniu L4 od kiedy zabierają zasiłek

Mam pytanie, jestem już około 2 miesiące na chorobowym i otrzymałam list, aby się stawić na kontrolę do ZUS. Boję się. że ZUS odrzuci moje L4 i co wtedy? Od kiedy zabierają mi chorobowe za które już nie dostane zapłacone? Czy liczy się to od pierwszego zwolnienia, od dnia ostatniego zwolnienia czy od dnia kontoroli. proszę pilnie o odpowiedź

l4 a zasilek rehabilitacyjny

Witam mam pewien problem może ktoś był w podobnej sytuacji.jestem po zawale choruje od lipca na koniec grudnia przypada 180 dni chorobowego Chce złożyć papiery na zas. reh. które już powinienem złożyć, lecz w grudniu mam jeszcze probe wysiłkowa oraz powtórna koronarografie, po której będzie wiadomo jak wygląda moje serce i czy nadaje się już do pracy.

nie wiem co począć, bo jeżeli złoże po szpitalu czekając na odpowiedz z ZUS, skończy sie l4 i zostanę bez zas. i usprawiedliwienia mojej nieobecności w pracy za każda rade z góry dziękuje

@Lepiej chyba złożyć o zasiłek, z którego zawsze można zrezygnować

dwa zwolnienia lekarskie w tym samym czasie

Witam. Mam pewny problem. Pracownik dostał zwolnienie do 23.09 a kolejne od innego lekarza 2 zwolnienie lekarskie od 23.09. Mimo zwrócenia uwagi przez pracownika lekarzowi, ze ma juz wystawione zwolnienie do 23.09 lekarz stwierdził że to nic nie szkodzi. Wiadomo że wypłata za 23.09 będzie tylko raz jednak czy lekarz powinien poprawić to drugie zwolnienie, żeby było od 24.09?? Dziękuję bardzo za odpowiedz.

@Lepiej, aby było poprawnie, ale ZUS i tak nie zapłaci podwójnie za ten jeden dzień.

Adres zamieszkania czy Zameldowania

Witam, mam zwolnienie z pracy L4. miałem kontrolę z ZUS(byli to pracownicy mojego zakładu pracy wysłani przez ZUS), aby sprawdzić czy jestem w domu.

Przyjechali na adres mojego zameldowania i mnie nie było gdyż od jakiegoś czasu mieszkam w innym miejscu i siedzę tam w domu.

Co w takiej sytuacji? co mi grozi za takie coś lub co mam zrobić, żeby uniknąć jakichkolwiek konsekwencji , bo nie czuje sie o nic winny bo siedzę w domu bo jestem naprawdę chory. bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję>pozdrawiam

@Nie sądzę, ale trzeba będzie napisać jakieś wytłumaczenie

Cofnięcie zaświadczenia lekarskiego

Witam od 12-05-2011 do 27-10-2011 miałem zwolnienie lekarskie. 27.10 miałem umówioną wizytę u ortopedy celem przedłużenia zwolnienia do 24-11 bo mam umówioną kolejną operacje (pierwszą miałem 09-09-2011) na rekonstrukcję wiązadeł, ale w dniu dzisiejszym zwolnienie zostało cofnięte przez lekarza orzecznika Zus.

Okazało się że jestem zdolny do pracy pomimo że więzadła mi trzymają w 30% i mam niestabilną nogę a pracuję w budowlance (m.in.chodzenie po rusztowaniach na wysokości lub po drabinie) Chce złożyć sprzeciw od decyzji i pytanie czy mam iść do lekarza pomimo cofnięcia zwolnienia i kontynuować zwolnienie, żeby nie było przerwy?

Bo jeżeli cofną decyzję lekarza orzecznika, to wyrównają mi tylko za 6 dni a co z pozostałym zwolnieniem do listopada? Dodam że przed rozpoczęciem pierwszego zwolnienia zostałem zwolniony z pracy, więc jeżeli nie będę miał kontynuacji zwolnienia to już nikt mi nie zapłaci za kolejne zwolnienia bo będę bezrobotny. A z tego co się dowiadywałem to po rekonstrukcji wiązadeł jest bardzo długi okres niezdolności do pracy. Dominik

@Niestety na tym polega cała sztuczka i korzyść ZUS

Długotrwałe zwolnienie po artroskopii

Witam
bardzo proszę o poradę, od wielu lat cierpię na chondromalację rzepki w obu nogach. Do tej pory jakoś dawałam radę, choć ból coraz bardziej uniemożliwiał mi normalne funkcjonowanie. Kiedy zaznałam tzw "scyzoryka"- kolano zgięło mi się i upadłam zgłosiłam się do lekarza. Trafiłam na zwolnienie lekarskie na miesiąc- po tym czasie zrobiono mi artroskopię w której uwolnienie boczne rzepki ( chondromalacja II stopnia). dziś mijają 2 miesiące po zabiegu- wciąż jestem na zwolnieniu, ponieważ drugie kolano uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie- bardzo boli- i muszę wzmocnić nogę "naprawioną" ponieważ w styczniu mam kolejną artroskopię na drugie kolano. Dostałam wezwanie do zus na badanie. Czy lekarz orzecznik może podważyć moje zwolnienie?

Długotrwałe zwolnienie po artroskopii

to są złodzieje oni wszystko mogą ja jestem po tej operacji i jestem na zwolnieniu l4 już 3 miesiące i na kontroli byłem już 2 razy za drugim razem złodziej mi powiedział że to jest moje ostatnie zwolnienie a stwierdził moją zdolność do pracy po moim chodzie fakt chodzę już ładnie i wiem o tym ale jeszcze nie umie kucać jak klęczę to mam w kolanie okropny ból przysiadów pełnych nie zrobię a ja pracuje na dachach jako dekarz to nie jest praca

jak jego siedzi na tyłku 8 godzinek i zarabia 5 taka ja pracuje 12 godzin i zarabiam 1200 najniższą krajową i muszę się narobić na wysokościach.Teraz mam do 22 maja 2012r l4 uznane i 22 jadę na kontrole do lekarza co mnie operował jak da mi l4 a zus mi odmówi świadczenia to odwołuje się od razu od tego i idę prosto do sądu pracy i co jeszcze chce zrobić to opisać tego lekarza orzecznika w mediach.......

Zus wypożyczył moją karte choroby z przychodni.....

Witam,chciałam się dowiedzieć w jakim celu ZUS wypożyczył moją kartę choroby z przychodni w której się leczę (kurierem). Dodam iż jestem na zwolnieniu L4 po ustaniu zatrudnienia lecz na zwolnienie poszłam w trakcie trwania jeszcze pracy, od lipca 2011.Powodem mojej choroby są ciągłe bóle kręgosłupa lędźwiowego.Czekam na tomografie ale kolejki są bardzo długie.Czy to może być komisja lekarska?? Co mnie czeka i na co mam się naszykować. Proszę o odpowiedź.

@ Na pewno zostało wysłane pismo do tej Przychodni, w którym piszą po co im ta dokumentacja.

* Co tak naprawdę będzie robione, to wie tylko ...ZUS, ale kontrola jest całkiem realna.

Czy mam prawo do odwołania?

Jestem po operacji kręgosłupa 3,5 miesiąca. Po wezwaniu do ZUS lekarz
orzecznik podważył zwolnienie L4 i wystawił zdolność do pracy, ja
natomiast nie czuję się na siłach pracować,

Czy mam prawo do odwołania?
Jeśli nie podejmę pracy jakie czekają mnie konsekwencje?

 • Jest prawo do odwołania, ale niepodjęcie pracy w tej sytuacji  jest raczej ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych

Wyjazd podczas trwania l4

Witam, mam pytanie. Jestem pracownikiem szpitala. W moim przypadku jeżeli zaszłabym w ciążę zwolnienie dostaje na cały okres ciąży ze względu na szkodliwe warunki dla płodu występujące w szpitalu ( promieniowanie rtg, specyficzna flora bakteryjna, chorzy pacjenci itp..). Zwolnienia nie wystąpi najprawdopodobniej z przyczyn zagrożonej ciąży, w której należy np leżeć w łóżku. Dlatego moje pytanie brzmi: czy w moim przypadku mogłabym wychodzić z domu, a nawet wyjechać do rodziny, czy na jakiś inny wyjazd podczas trwania l4?

Dodaj nowy komentarz

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Linki będą posiadać atrybut "nofollow".

Więcej informacji na temat formatowania

Gemme - Aplikacje internetowe